Energetický štítek - PENB

13.09.2020

Průkaz energetické náročnosti budov - PENB

Výstupem certifikace energetického hospodaření budov je průkaz energetické náročnosti budovy, který informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz dané nemovitosti. Podle certifikátu je budova zařazena do určité energetické třídy s doporučeními na možné zlepšení ohledně energetického hospodaření. Podle spotřeby energií a emisí CO2 jde o zařazení do energetických tříd od A po G (stejně jako energetická třída spotřebiče - lednička, pračka, myčka atd.). Třída A prokazuje nejvyšší hospodárnost, naopak třída G poukazuje na minimální hospodárnost. Nové a renovované budovy musí splňovat energetickou náročnost v rozmezí od A po B.

Certifikát k energetickému hospodaření se může využívat maximálně 10 let, pokud nebyly řešeny zásahy do budovy jako stavební úpravy a změny technického zařízení budovy, které ovlivňují výsledky energetické náročnosti. Energetický certifikát může poskytnout pouze odborně způsobilá osoba s pověřením na energetickou certifikaci. Definuje se přitom více typů odborné způsobilosti (tepelná ochrana stavebních konstrukcí a budov, vytápění a příprava teplé vody, větrání a klimatizace, elektroinstalace a zabudované osvětlení budov). Na energetickou certifikaci je oprávněn i energetický auditor, ovšem musí splňovat podmínky způsobilé osoby na energetickou certifikaci. My takové osoby známe a jsme s nimi jedna ruka.