Revize

Revize spalinových cest
Revize spalinových cest

Kromě samotných kotlů mají jejich majitelé povinnost nechat odborně zkontrolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva pro rodinné domy s výkonem do 50kW je povinnost provádět čištění spalinové cesty 3x ročně nebo 2x v případě sezónního provozu. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy povinnost provést 1x za rok kontrolu spalinových cest platí, kterou může provádět pouze odborník. U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění spalinových cest, tedy "komínků" vedoucích ze zařízení. Tyto úkony provádí rovněž kominík, nikoliv servisní technik - topenář.

Revize plynu
Revize plynu

První krok, který je potřeba učinit, abyste dali celý proces připojení vašeho OPZ k distribuční soustavě do pohybu, je vyplnit žádost o připojení k distribuční soustavě. Jedná se o poměrně komplexní dokumentaci, která se podává příslušnému distributorovi zemního plynu (v hlavním městě Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost E.ON a ve zbytku České republiky RWE). 

Nebo vložte důvěru do našich rukou a my ty razítka dokumentaci vyběháme za Vás

Revize kotlů
Revize kotlů

Podle průzkumů provádí revizi kotle až 95% majitelů plynových kotlů data o kotlech na tuhá paliva se nám nepodařilo dohledat. Alarmující je však četnost těchto revizí, většina majitelů totiž zve technika k revizi méně než 1x za 3 roky.

Zprávu o provedené revizi kotle mohou kontrolovat obecní úřady, pojišťovny nebo distributor plynu. Pokud nastaven problém může samozřejmě tento doklad vyžadovat také pojišťovna či policie. Kotel bychom si ale měli nechat servírovat minimálně jednou za rok nejen kvůli povinnosti vůči úřadům, ale v prvé řadě kvůli svému vlastnímu zdraví. Otrav spalinami i havárií způsobených výbuchem kotle v poslední době bohužel přibývá, i když se řadě těchto tragédií dá pravidelným servisem předejít.

Do připravených polí vypište potřebné údaje a do zprávy uveďte podrobnější popis vašeho požadavku