Technologie

Obnovitelné zdroje

samých počátcích fotovoltaiky, v 70. a 80. letech, byla výroba solárních panelů energeticky nevýhodná - nedokázaly produkovat více energie, než bylo investováno do jejich vytvoření. Tato situace se změnila až v roce 2010. Dalším důležitým mezníkem je rok 2020, kdy by se mělo podařit dosáhnout rovné bilance mezi všemi solárními panely na světě - jak mezi starými energeticky ztrátovými, tak mezi těmi, které využívají nejnovějších technologií.

Tepelná čerpadla

Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění. S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systémů hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste. Obecně platí, že čím nižší energetické nároky na vytápění stavba má a čím jsou vytápěné prostory menší, tím je návratnost investice do finančně nákladnějších otopných soustav delší. Standardní tepelné čerpadlo ohřívá otopnou soustavu na maximálně 55 °C. Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba

Energetický štítek - PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. 

Objednejte si službu přímo pro vás

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.